top of page
Szukaj

Przewodnik po regeneracji

REGENERACJA JAJNIKÓW - to innowacyjna procedura mająca na celu przywrócenie funkcji jajników poprzez biostymulację wysoko stężonym osoczem bogatopłytkowym (HD-PRP), komórkami macierzystymi ze szpiku lub sznura pępowinowego, lub poprzez zastosowanie egzosomów.

Udowodniono, że działanie takie ma korzystny wpływ na strukturę i funkcję jajników, szczególnie u pacjentek z niewydolnością jajników, niską rezerwą jajnikową lub poddawanych zabiegom zapłodnienia in vitro (IVF) o złym rokowaniu.

 

Wysoko stężone osocze bogatopłytkowe, a także pobrany bezpośrednio przed zabiegiem szpik kostny jest autologicznym materiałem biologicznym.

 

HD-PRP wraz z komórkami macierzystymi ze szpiku uzyskuje się po wypreparowaniu składników próbki krwi i szpiku w procesie cytometrii przepływowej.

Po aktywacji HD-PRP wraz z komórkami macierzystymi uruchamiają procesy, które powodują uwalnianie czynników wzrostu. Czynniki wzrostu stymulują własne mechanizmy regeneracyjne organizmu, prowadzące do naprawy uszkodzonej lub zniszczonej tkanki, sprzyjając, w tym konkretnym przypadku, odbudowie i odmłodzeniu jajników.

Zabiegi regeneracji tkanki jajnikowej z zastosowaniem HDPRP, komórek macierzystych ze szpiku lub sznura pępowinowego są uważane za bezpieczne i wolne od działań niepożądanych w porównaniu z klasycznym leczeniem hormonalnym.


I.       WSKAZANIA DO REGENERACJI JAJNIKÓW

 

A.    Poor Ovarian Response (POR)


1.     Zaawansowany wiek matki (≥40 lat) lub jakikolwiek inny czynnik ryzyka wystąpienia POR;

2.     Wcześniejszy POR (≤3 oocyty w konwencjonalnym protokole stymulacji);

3.     Niska rezerwa jajnikowa (AFC<5-7 pęcherzyków lub AMH <0,5 -1,1 ng/ml)

 

B.    Przedwczesna niewydolność jajników (POI)


1.     Wiek <40 lat

2.     oligo/amenorrhea przez co najmniej 4 miesiące,

3.     podwyższony poziom FSH >12 IU/l w dwóch badaniach pobranych w odstępie >4 tygodni

 

C.    Po leczeniu onkologicznym, gdy doszło do uszkodzenia jajników


D.    Inne wskazania


1.     zaburzenia miesiączkowania, PCOS

2.     zaburzony rozwój zarodków

3.     nieprawidłowa implantacja

 

EFEKTY KLINICZNE REGENERACJI JAJNIKÓW:


 • wpływ na dojrzewanie pęcherzyków, owulację i produkcję oocytów,

 • przywrócenie równowagi hormonalnej między FSH, LH i AMH, E2 (obniżenie poziomu FSH i LH, wzrost poziomu AMH i E2)

 • wzrost odsetka ciąż i żywych urodzeń,

 • powrót cyklu miesiączkowego.

 

II.       CZYM REGENERUJEMY?

 

A.    OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE O DUŻEJ GĘSTOŚCI (HDPRP)

 

1.     PRP HD jest skoncentrowaną formą autologicznego osocza otrzymywaną z pełnej krwi pacjentki

2.     koncentracja płytek zwiększona >2 milionów/uL

3.     leczenie i regeneracja tkanek poprzez uwalnianie cytokin zawartych w płytkach:

•           czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF), 

•           insulinopodobny czynnik wzrostu I (IGF-1) i II (IGF-2), 

•           naskórkowy czynnik wzrostu (EGF), 

•           transformujący czynnik wzrostu (TGF-beta) i wiele innych.

•           czynniki wzrostu w płytkach krwi aktywowane po urazie tkanki.

4.     wykorzystuje zdolności samoleczenia organizmu

 

 

Korzyści z podania HD-PRP do jajników:

•           Pobudza rozwój pierwotnych pęcherzyków

•           Przywraca prawidłowe mikrośrodowisko jajnika

•           Zmniejsza degenerację i zanikanie prawidłowych pęcherzyków

•           Przyspiesza tworzenie sieci naczyń krwionośnych, poprawia ukrwienie

•           Stymuluje procesy anaboliczne

•           Ułatwia kontrolę stanu zapalnego

 

Korzyści z podania HD-PRP do otrzewnej:

Dootrzewnowy wlew PRP może wspomagać regenerację i reaktywację tkanki jajnikowej poprzez

·       aktywację uśpionych pęcherzyków,

·       zwiększenie objętości kory jajnikowej,

·       indukcję tworzenia naczyń krwionośnych w dysfunkcyjnej tkance jajnikowej.

 


B.    KOMÓRKI MACIERZYSTE ZE SZPIKU (BMD-MSC)

 

Zalety BMD-MSC:

a)     mają potencjał do odnawiania się,

b)    niska immunogenność,

c)     mogą różnicować się w komórki układu rozrodczego,

d)    wydzielają dużą liczbę czynników wzrostu i cytokin komórkowych ukierunkowanych na regenerację i różnicowanie komórek,

e)     działanie przeciwzapalne,

f)      działanie immunoregulacyjne

g)    promowanie antyapoptozy (zapobieg,anie śmierci komórek),

h)    przeciwdziałanie zwłóknieniu,

i)      kontrolowanie lokalnego stresu oksydacyjnego.

 

 

BMD-MSC uzyskujemy w wyniku biopsji szpiku (najczęściej kości piszczelowej) wykonywanej bezpośrednio przed zabiegiem regeneracji jajników.

 

C.    KOMÓRKI MACIERZYSTE ZE SZNURA PĘPOWINOWEGO (HUC-MSC)

 

Zalety HUC-MSC:

a)     niska immunogenność 

b)    promują regenerację tkanek poprzez wydzielanie cząsteczek, takich jak czynnik wzrostu keratynocytów (KGF), czynnik wzrostu hepatocytów (HGF), naskórkowy czynnik wzrostu (EGF) i inne cytokiny,

c)     indukują różnicowanie makrofagów z fenotypów prozapalnych do fenotypów przeciwzapalnych ukierunkowanych na regenerację i różnicowanie komórek,

d)    hamują proliferację komórek odpornościowych, takich jak limfocyty T, limfocyty B i komórki Tfh,

e)     zmniejszają stan zapalny poprzez wydzielanie interleukiny-10 (IL-10) i interleukiny-4 (IL-4),

f)      działanie przeciwzapalne: HUC-MSC hamują wydzielanie czynnika zapalnego interleukiny-1β (IL-1β), czynnika martwicy nowotworów-α (TNF-α) i interleukiny-8 (IL-8), zmniejszając stan zapalny i stres oksydacyjny, hamując w ten sposób apoptozę komórek,

g)    przeciwdziałanie zwłóknieniu,

h)    kontrolowanie lokalnego stresu oksydacyjnego,

i)      regulacja niekodującego RNA: HUC-MSC mogą wpływać na ekspresję mikroRNA (miRNA), długich niekodujących (lncRNA) i kolistych RNA (circRNA), pośrednio regulując ich geny docelowe i osiągając efekty terapeutyczne.

 

D.    KOMÓRKI MACIERZYSTE ZE SZNURA PĘPOWINOWEGO HUC-MSC + EGZOSOMY

 

Egzosomy to mikropęcherzyki wytwarzane przez komórki naszego ciała. 

 

•           są to drobne cząstki zawierające białka, lipidy, RNA i DNA, które mogą być przekazywane do innych komórek, dzięki nim komórki mogą się między sobą komunikować,

•           egzosomy zawierają podobne czynniki wzrostu i różnicowania, które są obecne w MSC, ale mają przewagę nad MSC dzięki takim cechom, jak: mniejszy rozmiar, mniejsza złożoność, zwiększona stabilność, dłuższa obecność w obiegu,

•           znajdują zastosowanie w chorobach o podłożu zapalnym, immunologicznym oraz nowotworowym,

•           jaka jest dodatkowa rola egzosomow?

a)     wpływają na ekspresję genów, produkcję białek oraz funkcje życiowe komórek,

b)    działają jako nośniki czynników wzrostu, które pobudzają odnowę komórkową i naprawę tkanek,

c)     stymulują tworzenie kolagenu i elastyny.

 

 

DROGA PODANIA

W zależności od dostępności jajników przezpochwowa (biopsja jajników w znieczuleniu pod kontrolą usg ) lub droga laparoskopii.

 

 

REGENERACJA ENDOMETRIUM

 

Podobnie jak w przypadku regeneracji jajników obserwuje się korzystny wpływ podania HD PRP i komórek macierzystych do jamy macicy i endometrium. Polega on na przeprogramowaniu dysfunkcyjnej tkanki endometrium lub naprawie uszkodzonego endometrium. NIeprawidłowa struktura endometrium wywołana przewlekłym stanem zapalnym lub bliznowaceniem błony śluzowej macicy może utrudniać implantację zarodka zarówno w przypadku ciąży naturalnej, jak i procedury IVF.

Powodzenie implantacji zarodka jest też ściśle związane z grubością endometrium. Udowodniono, że połączone zastosowanie wewnątrzmacicznej i wewnątrzjajnikowej iniekcji autologicznego PRP może skutkować wzrostem grubości endometrium(>9 mm).


WSKAZANIA DO REGENERACJI ENDOMETRIUM:


 • atrofia endometrium,

 • zrosty wewnątrzmaciczne (zespół Asheermanna),

 • niepowodzenia impantacyjne,

 • przewlekłe zapalenie endometrium

 • poronienia nawykowe.

 

Referencje:

 1. Fraidakis M, Giannakakis G, Anifantaki A, Skouradaki M, Tsakoumi P, Bitzopoulou P, Kourpa S, Zervakis A, Kakouri P. Intraovarian Platelet-Rich Plasma Injections: Safety and Thoughts on Efficacy Based on a Single Centre Experience With 469 Women. Cureus. 2023 May 7;15(5):e38674. doi: 10.7759/cureus.38674. PMID: 37288228; PMCID: PMC10243509.

 2. Garavelas A, Mallis P, Michalopoulos E, Nikitos E. Clinical Benefit of Autologous Platelet-Rich Plasma Infusion in Ovarian Function Rejuvenation: Evidence from a Before-After Prospective Pilot Study. Medicines (Basel). 2023 Feb 27;10(3):19. doi: 10.3390/medicines10030019. PMID: 36976308; PMCID: PMC10056078

 3. Robabe Hosseinisadat, Alireza Farsi Nejad, Frough Mohammadi, Intra-ovarian infusion of autologous platelet-rich plasma in women with poor ovarian reserve: A before and after study, European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, Volume 280, 2023, Pages 60-63, ISSN 0301-2115,

 4. Zaher Merhi, Marco Mouanness, Ruoyu Wang, Serin Seckin, Intraovarian Platelet-rich Plasma Administration Induced Spontaneous Ovulation in an Anovulatory Woman With PCOS, JCEM Case Reports, Volume 1, Issue 2, March 2023

280 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

ความคิดเห็น


bottom of page