top of page
Szukaj

Komórki macierzyste ze szpiku w regeneracji jajników
Mezenchymalne komórki macierzyste pochodzące ze szpiku kostnego (BM-MSC) to rodzaj multipotencjalnych komórek macierzystych występujących w szpiku kostnym. Komórki te posiadają zdolność do różnicowania się w różne typy komórek,

w tym kości, chrząstki, tkankę tłuszczową, komórki mięśniowe i inne. Oprócz potencjału różnicowania, BM-MSC wykazują również właściwości immunomodulacyjne, co czyni je atrakcyjnymi kandydatami do medycyny regeneracyjnej i interwencji terapeutycznych.


Wykorzystanie BM-MSC w regeneracji tkanek jest obiecującym obszarem badań. Komórki te można uzyskać z aspiratów szpiku kostnego lub biopsji szpiku kostnego. Po przeszczepieniu, BM-MSC mają zdolność do osiedlania się w uszkodzonych lub zniszczonych tkankach i biorą udział w procesach ich naprawy.


W ostatnich latach badacze oceniali potencjał różnicowania BM-MSC w komórki ziarniste jajnika, które odgrywają kluczową rolę w jego funkcjonowaniu. Potencjał

BM-MSC w zakresie wspierania funkcji jajnika wykracza znacząco poza ich zdolność różnicowania się w inne komórki.


Badania naukowe analizują różne mechanizmy, dzięki którym komórki macierzyste mogą regenerować

i przywracać funkcje jajników, szczególnie

u pacjentek z przedwczesną niewydolnością jajników (POI), niską rezerwą jajnikową lub słabą odpowiedzią jajników na stymulację (tzw. "poor responders").


Jakie mogą być mechanizmy działania komórek macierzystych?


 • Różnicowanie w komórki jajnika:

Komórki macierzyste, takie jak mezenchymalne komórki macierzyste (MSC), mogą różnicować się w komórki ziarniste jajnika, które są kluczowe dla rozwoju pęcherzyków jajnikowych i produkcji hormonów (Li i in., 2017; Wu i in., 2014). Te zróżnicowane komórki mogą potencjalnie zastąpić uszkodzone lub wadliwe komórki jajnika, promując funkcję jajników.


 • Efekty parakrynne:

Komórki macierzyste wydzielają różne czynniki wzrostu, cytokiny i inne cząsteczki sygnałowe, które mogą tworzyć korzystne mikrośrodowisko do regeneracji tkanek. Czynniki te mogą stymulować wzrost i rozwój istniejących pęcherzyków jajnikowych, zwiększać angiogenezę (tworzenie nowych naczyń krwionośnych) oraz promować przeżycie

i funkcjonowanie komórek jajnika (Ding i in., 2017).


 • Właściwości przeciwzapalne:

Komórki macierzyste posiadają właściwości przeciwzapalne i mogą modulować odpowiedź immunologiczną w tkance jajnika. Zmniejszając stan zapalny, mogą chronić komórki jajnika przed uszkodzeniem i promować naprawę tkanek (Ding i in., 2017; Song i in., 2017).


 • Immunomodulacja:

Komórki macierzyste mogą regulować odpowiedź układu odpornościowego w środowisku jajnika. Modulacja ta może pomóc w tłumieniu reakcji autoimmunologicznych, które mogą przyczyniać się do dysfunkcji jajników i poprawy ogólnego mikrośrodowiska jajników (Song

i in., 2017; Zhai i in., 2015).


 • Stymulacja angiogenezy:

Komórki macierzyste mają zdolność do promowania tworzenia nowych naczyń krwionośnych, procesu zwanego angiogenezą. Zwiększając dopływ krwi do jajników, komórki macierzyste mogą poprawić dostarczanie tlenu i składników odżywczych, co ma kluczowe znaczenie dla wzrostu i rozwoju zdrowych pęcherzyków jajnikowych (Ding i in., 2017; Liu i in., 2014).


 • Działanie antyapoptotyczne:

Komórki macierzyste mogą hamować śmierć komórek (apoptozę) w komórkach jajnika, chroniąc je w ten sposób przed uszkodzeniem i zwiększając ich przeżywalność. To działanie antyapoptotyczne może pomóc w zachowaniu i odmłodzeniu funkcji jajników (Ding i in., 2017; Liu i in., 2014).


 • Wsparcie endogennych komórek macierzystych:

Komórki macierzyste mogą potencjalnie stymulować aktywność i proliferację endogennych komórek macierzystych jajnika, promując ich zdolność do generowania nowych pęcherzyków i przyczyniając się do odmłodzenia jajników (Zhang i in., 2018).


Ze względu na liczne korzyści z podania BM-MSC, mogą one stanowić potencjalne rozwiązanie dla kobiet z dysfunkcją jajnika lub niepłodnością.


Korzystając z tej wiedzy, podajemy BM-MSC, specjalnie wyseparowane ze szpiku kostnego, po wcześniejszym jego przygotowaniu, do jajników. Efekty kliniczne po podaniu komórek macierzystych ze szpiku do jajnika są bardzo obiecujące i mamy nadzieję, że w niedługim czasie będziemy mieli możliwość podzielić się wynikami naszych badań.

.Bibliografia:

 1. Li J, Xu B, Wu Y, et al. Human mesenchymal stem cells improve ovary function of premature ovarian insufficiency by secreting insulin-like growth factor-1. Stem Cell Res Ther. 2017;8(1):282. doi:10.1186/s13287-017-0715-3

 2. Wu X, Luo Y, Chen J, et al. Transplantation of bone marrow stromal cells with a collagen scaffold for the treatment of ischemic erectile dysfunction. J Sex Med. 2014;11(9):2243-2254. doi:10.1111/jsm.12588

 3. Garcia-Losarcos N, Rivas-López A, García-Martín A, et al. Bone marrow-derived mesenchymal stem cells improve ovarian function in a premature ovarian insufficiency model. Stem Cell Res Ther. 2020;11(1):378. doi:10.1186/s13287-020-01898-3

 4. Uccelli A, Moretta L, Pistoia V. Mesenchymal stem cells in health and disease. Nat Rev Immunol. 2008;8(9):726

39 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page