top of page
Szukaj

HD PRP w regeneracji jajników

Zaktualizowano: 20 mar 2023

Osocze bogatopłytkowe o wysokiej gęstości (HD PRP) w regeneracji jajnikówJajnik -trochę historii i faktów na temat jajnika i komórek jajowych:


u kobiety jest kluczowym gruczołem wydzielania wewnętrznego, którego funkcja polega nie tylko na produkcji endogennych hormonów poprzez komórki ziarniste i tekalne, ale także na przechowywaniu oocytów, które po uzyskaniu dojrzałości mogą być poddane zapłodnieniu.

W trakcie studiów medycznych uczymy się, że kobieta rodzi się ze skończoną ilością komórek jajowych, które wykorzystuje w trakcie swojego życia, a w chwili wyczerpania rezerwy jajnikowej, przechodzi w okres menopauzy.

Skąd wziął się ten dogmat?

- W latach 50-tych minionego stulecia wysunięto postulat, że kobieta ma skończoną ilość komórek jajowych i choć nie przedstawiono żadnych badań na ten temat, świat przyjął to za fakt (1);

- Na przestrzeni lat, w toku kolejnych badań wykazano jednak, że w ludzkich jajnikach znajdują się komórki macierzyste, posiadające potencjał do produkcji komórek jajowych (2);

- Przełomowa jest praca udowadniająca, iż przeszczep tkanki jajnika menopauzalnego do młodego organizmu, może skutkować pobudzeniem produkcji de novo oocytów pochodzących z przeszczepu (3,4).


Dzięki postępom w innych dziedzinach medycyny: ortopedii, traumatologii czy ortodoncji wykazano, że zastosowanie różnych czynników wzrostu może pozytywnie wpłynąć na proces regeneracji tkanek(5,6). W licznych publikacjach naukowych opisuje się osocze bogato płytkowe jako bogate źródło białek i hormonów, czynników zrostu i cytokin, odgrywające ważną rolę w procesie naprawy uszkodzonych tkanek (7,8,9,10).


Kto kwalifikuje się do regeneracji jajników osoczem wysokostężonym HDPRP?


- pacjentki z przedwczesna niedoczynnością jajników,

- leczone z powodu niepłodności ze złym rokowaniem,

- po kilku nieskutecznych próbach IVF,

- z obniżoną rezerwą jajnikową,

- po leczeniu onkologicznym kiedy doszło do uszkodzenia tkanki jajnika.


Co warto wiedzieć zanim zdecydujesz się na regenerację jajników osoczem HDPRP?


1. dla skuteczności terapii kluczowy jest sposób przygotowania materiału:

osocze bogatopłytkowe z definicji powinno zawierać powyżej 1mln płytek w 1 ml podawanego koncentratu, inaczej efektywność terapii jest wątpliwa.

2. Najkorzystniej kiedy koncentrat jest przygotowywany w sposób w pełni zautomatyzowany, tak aby czynniki wzrostu rzeczywiście uwolniły się z płytek krwi i miały szansę zadziałać

3. aby sprawdzić rzeczywistą ilość podawanych płytek, można wykonać morfologię podawanego koncentratu

4. koncentrat powinien zawierać jak najmniej krwinek czerwonych przy maksymalnym stężeniu płytek (11).Piśmiennictwo:

1. Zuckerman S. The number of oocytes in the mature ovary. Recent Prog Hormon.Res. 1951; 6,63-109

2. White YA., Woods DC. Oocyte formation by mitotically active germ cells purified from ovaries of reproductive age women. Nat Med.2012; 18,413-421.

3. Eggan K, Jurga S. Ovulatet oocytes in adult mice derive from non-cyrculating germ cells. Nature 2006;441,1109-1114.

4. Wang N, Satirapod C. Genetic studies in mice directly link oocytes produced during adulthood to ovarian function and natural fertility. Sci Rep 2017;7:10011.

5. Lee K, Wilson JJ. Musculoskeletal application of plate rich plasma: fad or future. AJR Am 196, 628-636.

6. Fabi S, Sundaram H. The potential of topical and injectable growth factors and cytokines for skin rejuvenation. Facial Plast Surg. 2014; 30,157-171

7. Bos-Mikich A de Oliveira R. Plate rich plasma therapy and reproductive medicine. J Assist.Reprod.Genet. 2018; 35:753-75

8. Qureshi A, Chaoji V. Prtoteomic and Phospho – proteomic Prolifile on human platelets in basal, resting state: Inside into integrin signaling. PloS One 2009; 4e7627

9. Alves R, Grimalt R. A review of plate rich plasma: history, biology, mechanism oa action and classification. Skin Appendage Disord.2018;4:18-24

10. Kruger J, Freymann U. Bioactive factors in plate-rich plasma obtained by apheresis. Transfus Med. Hemother.2013;40:432-440

11. Mautner K, Malanga G. A Call for standard Classification System for Future Biologic Research: The rationale for New PRP Nomenclature. PMR Journal 2015;7:53-59105 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page