top of page
Przezroczysty.png
IMG_5200.jpeg
Surgeon perform laparoscopic cholecystectomy in gall stone patient with abdominal pain.Doc

Omnie

Jestem specjalistą ginekologii, położnictwa i ginekologii onkologicznej.

Doświadczenie zawodowe zdobyłem pracując w czołowych polskich Klinikach - między innymi w II Klinice Położnictwa i Ginekologii CMKP  w Warszawie oraz w Klinice Ginekologii Onkologicznej Narodowego Instytutu Onkologii - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

Ukończyłem dodatkowo studia podyplomowe z zakresu zaawansowanej klinicznej onkologii i uzyskałem tytuł Master of Science in Advanced Clinical Oncology nadany przez Uniwersytet Medyczny w Ulm.

Stopień naukowy doktora uzyskałem na Uniwersytecie w Heidelbergu

Ukończyłem liczne kursy i szkolenia zarówno krajowe jak i zagraniczne z zakresu ginekologii i ginekologii onkologicznej oraz medycyny estetycznej i anty-aging.

Oferuję pełen zakres leczenia operacyjnego w ginekologii, ginekologii onkologicznej jak również w ginekologii estetycznej.

bottom of page